ยามาฮ่ามอบรถกอล์ฟสำหรับถวายการต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนาให้กับคณะมิสซังโรมันคาทอลิคกรุงเทพมหานคร

Share:

ยามาฮ่ามอบรถกอล์ฟสำหรับถวายการต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งคริสต์ศาสนาให้กับคณะมิสซังโรมันคาทอลิคกรุงเทพมหานคร

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมทำการส่งมอบรถกอล์ฟ Yamaha YDR Transportation ขนาด 6 ที่นั่ง ที่ใช้เป็นราชรถในการต้อนรับเนื่องในโอกาสการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิคลำดับที่ 266 ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมี พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้รับมอบ

โดยการส่งมอบรถกอล์ฟ Yamaha YDR Transportation ขนาด 6 ที่นั่ง ในครั้งนี้มีขึ้น ณ โบสถ์อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Share: