กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566 “กรมธรรม์ประกันภัยอ้อย” และโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุทัยธานี

102
0
Share:

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566 “กรมธรรม์ประกันภัยอ้อย” และโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุทัยธานี


เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนประกันชีวิตได้เดินทางเข้าร่วมออกบูธโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566 “กรมธรรม์ประกันภัยอ้อย” และโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ครั้งที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยภายในงานดังกล่าวมีการออกบูธจากสำนักงาน คปภ. กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ และบริษัทประกันต่างๆ รวมถึงมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนอย่างผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี และเครื่องเงินต่างๆ ซึ่งในงานครั้งนี้กองทุนประกันชีวิตได้ออกบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันให้แก่ชาวบ้านและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเอาประกัน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนประกันชีวิต

Share: