กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธในโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566 “กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี” ณ จังหวัดนครพนม

150
0
Share:

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธในโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566 “กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี” ณ จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมพนักงานกองทุนประกันชีวิตได้เดินทางเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566 “กรมธรรม์ประกันภัยมะเร็งท่อน้ำดี” ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยภายในงานดังกล่าวมีการออกบูธจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และบริษัทประกันต่างๆ รวมถึงมีบูธจัดแสดงสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดนครพนม อีกทั้งยังมีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยในหัวข้อ “ปรับเปลี่ยนวิถี ไม่กินปลาดิบ วางแผนชีวิตด้วยประกันภัยมะเร็งท่อน้ำดี” โดยกองทุนประกันชีวิตได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ในบทบาท หน้าที่ ภารกิจของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันให้แก่ชาวบ้านและอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนประกันชีวิต

Share: