วิริยะประกันภัย ให้ความมั่นใจผู้เอาประกัน ยันไม่กระทบบริการ เคลมสินไหมได้ปกติ หลังรัฐยกระดับมาตรการควบคุมโควิดเข้มข้น

Share:

วิริยะประกันภัย ให้ความมั่นใจผู้เอาประกัน

ยันไม่กระทบบริการ เคลมสินไหมได้ปกติ

หลังรัฐยกระดับมาตรการควบคุมโควิดเข้มข้น

 วิริยะประกันภัย ประกาศความพร้อมให้บริการด้านประกันภัย หลังภาครัฐออกมาตรการคุมเข้มสูงสุด เผย ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะสาขาและศูนย์ฯ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ หรือใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมด้านการรับประกันภัยหรือด้านสินไหมทดแทน  สำหรับการเคลมประกันภัยรถยนต์  กรณีเกิดเหตุในช่วงเวลาที่มีมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานหรือออกนอกพื้นที่ ยังได้รับความคุ้มครองและสามารถแจ้งเคลมได้ตามปกติ หรือจะเลือกใช้บริการผ่านระบบ VClaim on VCall” ได้ทุกทิศทั่วไทยด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

นายสยม  โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยประชาชนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดทางภาครัฐได้ประกาศยกระดับมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัด รวมถึงจังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา นอกจากนี้ยังมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังในจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯขอยืนยันว่าภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีผลใดๆ ต่อการให้บริการผู้เอาประกันภัย แม้ว่าบริษัทฯ ต้องรับนโยบายของภาครัฐในการพิจารณาให้พนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริการให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยของตนเอง (Work From Home) อย่างเต็มที่ แต่บริษัทฯ ก็ยังคงเปิดให้บริการสาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนทุกภาคส่วนตามปกติ โดยจะจัดสรรพนักงานสลับสับเปลี่ยนไปคอยให้บริการอย่างพอเพียง เพราะบริษัทฯมีมาตรการในการบริหารจัดการการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรให้รองรับต่อการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

“โดยเฉพาะกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขอให้ลูกค้าวิริยะประกันภัย เชื่อมั่นได้ว่า แม้ว่ารถยนต์ไปเกิดเหตุในช่วงที่ราชการห้ามออกนอกเคหสถาน ซึ่งความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดส่วนบุคคลที่ฝ่าฝืนประกาศภาวะฉุกเฉิน แต่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่ได้กำหนดเป็นขอยกเว้นไว้ว่าไม่คุ้มครอง บริษัทประกันภัยผู้รับประกันรถยนต์คันนั้นๆ ต้องให้ความคุ้มครองไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ในขณะเดียวกันการออกไปให้บริการของพนักงานเคลมยังทำได้เหมือนภาวะปกติ ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรการเพราะถือว่าออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกใช้บริการเคลมนัดหมายออนไลน์ผ่านระบบ “VClaim on VCall” อันเป็นนวัตกรรมบริการที่บริษัทฯ ดำเนินการขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการตรวจสอบสภาพรถยนต์ โดยไม่ต้องรอพนักงานเคลมไปยังจุดนัดหมาย”

นายสยมกล่าวต่อไปว่า กระบวนการให้บริการ “VClaim on VCall” เมื่อมีการนัดหมายเกิดขึ้นผ่านระบบสายด่วน 1557  และลูกค้าพร้อมที่จะวิดีโอคอล เจ้าหน้าที่จะส่ง SMS แจ้งยืนยันกับลูกค้าก่อน จากนั้นเมื่อลูกค้าตอบรับการบริการผ่านวิดีโอคอลแล้ว จึงจะดำเนินการพูดคุยต่อไป แต่หากลูกค้าปฏิเสธการทำวิดีโอคอล เพราะไม่สะดวก หรือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง หรือโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน ก็ยังสามารถเลือกใช้วิธีการนัดเคลมรูปแบบเดิมได้ นอกจากนี้หากลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์ใช้บริการด้านประกันภัยและดำเนินการด้านสินไหมทดแทน ยังสามารถใช้บริการสาขาและศูนย์อื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง และผ่านช่องทาง 1557 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกทิศทั่วไทย

“บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินงานรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการด้านประกันภัยได้อย่างต่อเนื่อง และให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากบริษัทฯ ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นหนึ่งเดียว  ทำให้สาขาและศูนย์ฯ ของวิริยะประกันภัยที่มีอยู่ทั่วไทยกว่า 170 แห่งสามารถรองรับงานบริการต่างๆ ได้เทียบเท่ากับสำนักงานใหญ่ โดยรองรับงานธุรกรรมการรับประกันภัยหรืออื่นๆ และการบริการสินไหมทดแทนได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

 

 

Share: