OIC Gateway เชื่อมโยงข้อมูลประกันภัย เพิ่มบริการ 3 ฟีเจอร์ใหม่ ประชาชน สะดวก รวดเร็ว รู้ครบทุกกรมธรรม์ เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม

261
0
Share:

OIC Gateway เชื่อมโยงข้อมูลประกันภัย เพิ่มบริการ 3 ฟีเจอร์ใหม่

ประชาชน สะดวก รวดเร็ว รู้ครบทุกกรมธรรม์ เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย Center of InsurTech, Thailand (CIT) หรือศูนย์ CIT เดินหน้าพัฒนาโครงการ OIC GATEWAY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลประกันภัยครบวงจรบนสมาร์ตโฟนที่ครอบคลุมการทำงานแบบมัลติฟังก์ชันด้านประกันภัยที่เข้าถึงง่ายผ่านทางแพลตฟอร์ม LINE Official Account ชื่อ คปภ. รอบรู้ หรือ @OICConnect โดยในระยะแรกได้เปิดให้บริการ กรมธรรม์ของฉัน หรือ MyPolicy ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของตนเองผ่านช่องทางนี้ได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งของสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยทั้งหมดในประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนทำประกันภัย หรือหากจะทำเรื่องร้องเรียนผ่านระบบก็สามารถทำได้ง่าย สะดวกครบ จบในที่เดียว

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น โครงการ OIC Gateway​ จึงได้พัฒนาในระยะที่สอง โดยเพิ่มฟีเจอร์ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอีก 3 บริการ คือ 1. บริการสรุปความคุ้มครองประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยทราบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองได้ทันทีด้วยการสรุปความคุ้มครองจากการทำประกันภัยทั้งหมดไว้ด้วยกัน และอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 2. บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทำประกันภัย โดยจะมีการแสดงข้อมูลการลดหย่อนภาษีจาก​ประกันภัยที่ทำไว้ในปัจจุบัน พร้อมบริการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่​สามารถซื้อเพิ่มเพื่อให้การวางแผนและบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างคุ้มค่า และ 3. บริการตรวจสอบประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมย้อนหลังได้ถึง 2 ปี อีกทั้งสามารถตรวจสอบในเชิงรายละเอียดได้ลึกลงไปถึงรถยนต์แต่ละคันที่ผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยไว้ พร้อมทั้งแสดงยอดค่าสินไหมทดแทนเพื่อจูงใจให้ผู้ทำประกันภัยขับขี่ดีขึ้น นอกจากการให้บริการดังกล่าวแล้ว ยังได้พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงการให้บริการอื่นของ OIC Gateway กับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อีกด้วย

โครงการ OIC Gateway เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง หรือตัวกลาง โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยในการออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อให้ทำหน้าที่เสมือนทางด่วนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในระดับสูง โดยได้ออกแบบและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นประโยชน์ในหลายด้านทั้งต่อประชาชนและบริษัทประกันภัย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ ในมิติที่หลากหลายมากขึ้น

OIC Gateway แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลประกันภัยแบบ Real Time ที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลประกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครบจบในที่เดียว เปิดให้บริการแล้ว ทางแพลตฟอร์ม LINE Official Account ชื่อ “คปภ. รอบรู้” หรือ ค้นหาด้วย ID LINE ในชื่อ @OICConnect หลังจากเพิ่ม“คปภ. รอบรู้”เป็นเพื่อนแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน 1. เลือกเมนู “ลงทะเบียน” 2. ถ่ายรูปบัตรประชาชนทั้งสองด้าน และเซลฟี่หน้าตนเองตรวจสอบรายละเอียด 3. อ่านข้อตกลง กดปุ่มยืนยันกรอกเบอร์โทรศัพท์ รับรหัส OTP และกรอกรหัส เพื่อยืนยัน 4. รออนุมัติและเริ่มใช้งานได้เลย ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cit.oic.or.th/oicconnect

 

 

 

 

Share: