กรุงเทพประกันภัย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี

73
0
Share:

กรุงเทพประกันภัย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ มีนางสาวลสา โสภณพนิช (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมบริจาคโลหิต พร้อมทั้งให้กำลังใจและขอบคุณผู้ที่เข้ามาบริจาคทุกคน โดยได้มีการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกับผู้บริจาคคนแรก (ขวาสุด) ทั้งนี้ เพื่อให้มีโลหิตสำรองอย่างเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง โดยเชิญชวนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสมาร่วมบริจาคและเป็นผู้ให้ในกิจกรรมนี้ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

Share: