กรุงเทพประกันภัยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส เมื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุ PA Holiday ผ่านเว็บไซต์ พร้อมได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2เท่า

80
0
Share:

กรุงเทพประกันภัยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส เมื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุ PA Holiday ผ่านเว็บไซต์ พร้อมได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2เท่า

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสครบรอบ 77 ปี กรุงเทพประกันภัยในปี 2567 บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการพิเศษสำหรับลูกค้าเพื่อการมีส่วนร่วมบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลเมื่อซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday แผน 3 เบี้ยประกันภัย 2,490บาท เป็นกรมธรรม์ใหม่ ผ่านเว็บไซต์bangkokinsurance.com สามารถเลือกการบริจาคเงิน จำนวน 300 บาท แทนการรับของสมนาคุณ โดยมอบให้ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช และชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการดูแลการรักษาผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ บรรเทาความเจ็บป่วย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลPA Holiday ให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย คุ้มครองตลอด 24ชั่วโมงทั่วโลก และกรณีเกิดอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ทั้งนี้ การทำประกันภัยดังกล่าว นอกจากลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แล้ว เบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีในหมวดประกันสุขภาพ รวมถึงเงินบริจาคยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดอีกด้วย

ผู้สนใจซื้อประกันภัยหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Share: