### Thailand Bike of The Year 2022 #### สตาร์ทเครื่อง!!!…โครงการเฟ้นหาสมรรถนะ “รถ” ที่ดีที่สุดแห่งปี

Share:

### Thailand Bike of The Year 2022 ####  

สตาร์ทเครื่อง!!!…โครงการเฟ้นหาสมรรถนะ “รถ” ที่ดีที่สุดแห่งปี

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยมี “นิตยสารมอเตอร์ไซค์” เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดงาน วัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดอันดับรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีประเภทต่างๆ ตั้งแต่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการใช้งานทั่วไป จนถึงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ โดยจัดแบ่งประเภทรางวัลตามรูปทรงและการใช้งานที่แตกต่าง

เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมในการตัดสิน รวมไปถึงยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการยานยนต์ไทย และผลักดันวงการอุตสาหกรรมให้มีการเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนสายรถจักรยานยนต์ทั้งในส่วนของออนไลน์ ออฟไลน์ นิตยสารรายเดือน นักทดสอบ และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ ร่วมทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล ภายใต้หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ครอบคลุมรอบด้าน ตั้งแต่เรื่องสมรรถนะ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ไปจนถึงความคุ้มค่าคุ้มราคา ด้วยการทดสอบขับขี่ในสนามทดสอบที่มีมาตรฐานด้วยการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มีความใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริง

Thailand Bike Of The Year 2022 ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 ต่อเนื่องกัน และมีค่ายรถชั้น นำรถส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 8 แบรนด์สินค้า รวม 70 คัน เพื่อชิงรางวัลทั้งสิ้น 34 ประเภทรางวัล

 

Share: